Twentebedrijf I.O. & Regio Twente I.T.

Twentebedrijf in oprichting en Regio Twente in transformatie: 1 visie en 2 bedrijven

In het kader van de “heroriëntatie op de Twentse samenwerking “ hebben de Twentse secretarissen opdracht gegeven om vanuit 1 visie op samenwerken, organiseren en uitvoeren twee bedrijfsplannen te maken.

Hierbij wordt de beoogde samenwerking op het gebied van de beleidsrijkere taken aangeduid met Regio Twente in transformatie en de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (inclusief administratieve taken) aangeduid met Twentebedrijf in oprichting (ontwikkeling). 

Co-creatie bedrijfsplannen

Platform Twentebedrijf in oprichting / Regio Twente in transformatie is een tijdelijk platform voor medewerkers van Twentse gemeenten en haar samenwerkingen. Dit platform biedt mogelijkheden voor communicatie, interactie en co-creatie bij het maken van de twee bedrijfsplannen.